2018 2019kartkaWszystkim mieszkańcom gminy Nasielsk życzymy spełnienia najskrytszych marzeń!

informacja

Szanowni Państwo,

z powodów niezależnych od gminy, wstrzymany został do odwołania odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości z terenu miasta i gminy Nasielsk. Należy jednak podkreślić, że trudności w gospodarce odpadami, to problem szerszy, dotykający obecnie nie tylko gminę Nasielsk, lecz wiele innych gmin w województwie mazowieckim, związany bezpośrednio z utrudnieniami w przekazywaniu zebranych z terenu gminy odpadów do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Problem związany z przestojem w odbiorze odpadów polega na tym, że zgodnie z ustawą o odpadach, zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne muszą zostać zagospodarowane – unieszkodliwione wyłącznie w regionie, do którego zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Opadami (WPGO) została przypisana dana gmina. Gmina Nasielsk zgodnie z WPGO dla Mazowsza, znajduje się w regionie płockim. W każdym z regionów znajdują się wyznaczone planem Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK-i, w których muszą zostać zagospodarowane odpady. RIPOK-i mają odgórnie narzucone limity, wynikające z ich mocy przerobowych, które warunkują jaką ilość odpadów może przyjąć dany RIPOK. Niestety w obecnej chwili żaden z RIPOK-ów, w regionie płockim, z uwagi na wspomniane powyżej limity nie może przyjąć odpadów z terenu naszej gminy.

Sytuacja jest o tyle trudna, że zgodnie z - narzuconym odgórnie przez Marszałka Województwa - Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz z zapisami ustawy o odpadach, gmina nie może wywozić odpadów do instalacji RIPOK położonych w innym regionie. Grożą za to dotkliwe kary finansowe dla przedsiębiorców odbierających odpady z terenu gminy, jak i dla zarządzających instalacjami RIPOK, które zgodziłyby się przyjąć odpady spoza regionu.

Oczywiście gmina czyni starania żeby tę trudną sytuację rozwiązać i najszybciej jak to będzie możliwe zostaną wznowione odbiory odpadów.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które są niezależne od gminy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

O terminach odbiorów odpadów z poszczególnych miejscowości zawiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

 

 

 

informacjaUprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nasielska z dnia 22 listopada 2018 r. ustala się następujące godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku:
- w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) – w godz. 8.00 -14.30
- w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – w godz. 8.00 – 14.00
- w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – w godz. 8.00 – 14.00
Za utrudnienia przepraszamy.

informacjaPublikujemy skan zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w sprawie pomówienia funkcjonariusza publicznego - Burmistrza Nasielska, jakie w dniu 17 grudnia br. zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przez Burmistrza Nasielska jako pokrzywdzonego.

5a1ff666a1a91 osize969x565q71h2d865bBurmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na bezpłatne badania wzroku. Badania odbędą się w dniu 10 stycznia 2019 r. w godzinach 9:00 -13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Zapisy na konkretne godziny już od dziś pod numerem tel: 733-250-033
Podczas badania będzie można uzyskać fachową pomoc w doborze szkieł i oprawek, a także zakupić okulary do czytania, chodzenia, pracy przy komputerze, dla kierowców czy progresywne. Badania przeprowadzi praktyka lekarska „Na Oku” Wojciech Pałuska.

DZIAŁAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCHNiezmiernie miło jest nam poinformować, że bezpłatne szkolenia w ramach programu „Ja w Internecie” cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie najwięcej chętnych zgłosiło się do udziału w bloku szkoleniowym  „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. 

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kompetencji cyfrowych.

Formularz => https://nasielsk.pl/images/FORM_ZG%C5%81OSZENIOWY.pdf

Przypomnijmy, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz budżetu państwa. Operatorem środków jest Fundacja Legalna Kultura.

informacjaMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, uprzejmie informuję o możliwości składania wnioskówo dofinansowanie projektów przez jednostki organizacyjne  i organizacje pozarządowe. Celem naboru są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji.

48370577 1938205489625600 7302899289011781632 nW imieniu 425 WDH KNIEJE zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.