zmiana rozkładu jazdy linii nr 1 od 17.12.2022Na prośbę mieszkańców gminy Nasielsk został zmodyfikowany rozkład jazdy linii nr 1: Mogowo Dworzec Kolejowy - Nasielsk Rynek. W rozkładzie wprowadzono drobną zmianę. Od 17.12 br. zmianie ulega godzina odjazdu autobusu z przystanku Mogowo Dworzec Kolejowy z godz. 6:45 na 7:15 w soboty, niedziele i święta. 

Kartka Bożonarodzeniowa

Udało się! Znamy laureatów gminnego konkursu plastycznego!

Paweł Sokolnicki

Polacy w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywanych w Katarze!!! Tak, tak, to prawda, a nie żart! Nie chodzi jednak o naszych piłkarzy, ale o sędziów. FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) podjęła wczoraj decyzję, iż mecz finałowy pomiędzy Argentyną a Francją poprowadzą polscy sędziowie z arbitrem głównym Szymonem Marciniakiem na czele. Wśród nich znajdzie się oczywiście jako asystent arbitra głównego również nasielszczanin - Paweł Sokolnicki. Tym samym czwórka naszych sędziów przechodzi do historii jako pierwszy polski zespół prowadzący finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 

Złote Gody

50 lat razem to szczególna rocznica ślubu, którą nie bez powodu nazywa się Złotymi Godami. Nie trudno więc jest nam się zgodzić ze słowami, które mawiał amerykański nowelista Ambrose Bierce, że „Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, lecz po czasie jej trwania”. Za wspólnie przeżyte 50 lat w małżeństwie Prezydent RP Andrzej Duda przyznał wyjątkowe odznaczenia sześciu parom małżeńskim z terenu gminy Nasielsk. Przyznane medale stanowią niezwykłe wyróżnienie oraz są  niezaprzeczalnym dowodem społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Z tej wyjątkowej okazji w dniu 14 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, natomiast aktu dekoracji przyznanymi odznaczeniami dokonał burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Burmistrz składając gratulacje Dostojnym Jubilatom podkreślił wyjątkowość tej okrągłej rocznicy, która jest świadectwem, że pomimo być może wielu trudności i zawiłości losu, można iść razem przez życie z wzajemnym szacunkiem, miłością i zrozumieniem. Życzył Jubilatom zdrowia, radości i wielu jeszcze wspólnych pięknych chwil razem z najbliższymi, gdyż to właśnie rodzina jest fundamentalną wartością w życiu człowieka. Podziękował również za dawane świadectwo i piękny przykład, z którego wszyscy możemy brać wzór do naśladowania.

KomunikatPublikujemy komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie obowiązku odśnieżania.

sesja rady

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w związku z §22 ust. 4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam  na dzień 14 grudnia 2022 roku przeprowadzenie L sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie  rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z  wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok
  1. Zamknięcie obrad.

 

informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 134/22 Burmistrza Nasielska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs plastyczny pt. „Kartka bożonarodzeniowa”.

Zarządzenie Nr 134/22 Burmistrza Nasielska

ichoinkanasielsk NY” (z ang. „Kocham Nowy Jork”) to logo słowne, którym od 1977 r. reklamuje swoje walory Wielkie Jabłko. Nowojorski symbol marketingowy odniósł na tyle duży sukces globalny, że sama marka „ NY” doczekała się wielu naśladowców oraz wariacji, również wśród polskich miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Starachowice czy nawet samych stołecznych dzielnic jak Żoliborz.