informacja1Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku publikujemy komunikat dotyczący zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z SUW Jackowo.  

Komunikat dotyczący zanieczyszczenia wody z SUW Jackowo

najnowsy plakat nks czerwiec2019Publikujemy odświeżony plakat z Partnerami Programu "Nasielska Karta Seniora".
Przypominamy, że do Programu dołączył Pan Andrzej Skubisz - właściciel Ośrodka Wypoczynkowego WIOSEŁKO.

IMG 9773W dn. 01.07.2019r. nastąpiło przekazanie terenu na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinowo gm. Nasielsk. Wykonane zostanie 930 m drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Wartość umowy: 366 837,05 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam, ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck. Termin zakończenia prac: 30.08.2019r.

logo 2019 vol1 1 1

Informujemy, że z dn. 01.07.2019r. rozpoczęła się realizacja operacji  pn. „Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk. Efektem operacji będzie promocja wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie Gminy Nasielsk o możliwościach zrównoważonego rozwoju. Wyprodukowany film będzie miał za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach i podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014- 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wartość projektu: 22 951,80 zł. O szczegółach poinformujemy już wkrótce! Dodatkowo zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl i zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl

PLAKAT RAJD ROWEROWY 2 1Już 7 lipca (niedziela) o godzinie 12:00 rozpocznie się kolejny rajd na tle historii organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku. 
Zapraszamy wszystkie chętne osoby!

W dniu 1 lipca na terenie skweru Jana Pawła II została zainstalowana kurtyna wodna, która pozwoli na ochłodę w trakcie upałów. Kurtyna o wymiarach 250 cm x 240 cm (szer. x wys.) wyposażona jest w 7 dysz (zraszaczy) zamgławiających – 5 górnych i po 1 bocznym. Konstrukcja bramki zraszającej jest w całości cynkowana ogniowo.

informacja1Burmistrz Nasielska informuje, iż przez okres wakacyjny mieszkańcy gminy Nasielsk będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej komunikacji lokalnej na dwóch trasach:

1. Nasielsk - Nasielsk dworzec kolejowy – Ruszkowo – Borkowo – Cieksyn (każda sobota i niedziela od 06.07.2019r. do 15.09.2019r.)

2. Nasielsk – Popowo Północ – Jaskółowo – Żabiczyn – Nasielsk ( każdy piątek od 28.06.2019r. do 30.08.2019r.).
Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy.

 

 

pdf22-pobierz trasę Nasielsk-Cieksyn-

pdf22-pobierz trasę Nasielsk-Popowo-

i

Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie. 
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Do tej pory, do określania wzorów informacji i deklaracji składanych przez podatników, upoważniona była rada gminy. W Gminie Nasielsk do 30 czerwca 2019 r. obowiązywał jeden wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składanej przez osoby fizyczne oraz trzy wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanej przez osoby prawne.

Od 1 lipca 2019 r. uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostało powierzone Ministrowi Finansów. Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory: 
- Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
- Informacji o gruntach (IR-1)
- Informacji o lasach (IL-1)
- Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
- Deklaracji na podatek rolny (DR-1)
- Deklaracji na podatek leśny (DL-1)