IMG 5791

Z uwagi na pojawiające się coraz częściej negatywne opinie na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz z uwagi na potrzebę dalszej integracji  europejskiej Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundacja „My Obywatele Unii Europejskiej” podejmują wspólne działania na rzecz wzmacniania integracji europejskiej na Mazowszu poprzez m.in. konferencje, zapewnienie społecznego wsparcia organom samorządowy, promocję europejskich wartości.

iKonsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Zdjęcie2.jpgW dniu 2 października 2020 r., reprezentując w imieniu Burmistrza Nasielska naszą Gminę będącą członkiem Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r., Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik uczestniczył na zaproszenie Burmistrza Wołomina Pani Elżbiety Radwan w otwarciu wystawy pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”. Wystawa ta znajduje się w Warszawie na ul. Krakowskie Przedmieście przy skwerze Adama Mickiewicza. Elementem uroczystego otwarcia było również spotkanie z autorami książki pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” autorstwa prof. Grzegorza Łukomskiego i Elżbiety Szumiec-Zielińskiej. Sekretarz Nasielska dziękując za zaproszenie wręczył Burmistrz Wołomina wydaną w sierpniu br. książkę prof. Lecha Wyszczelskiego pt. „Nasielsk 1920”.

Warto przypomnieć, iż Gmina Nasielsk podpisała deklarację powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. podczas uroczystości w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca br.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Panu
Tomaszowi Pietras

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

czarna wstążka

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

wiesW dniach 25-27 września br., odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jest to ogólnopolska akcja, podczas której prezentowane są dobre praktyki w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Tegoroczna, siódma już edycja, była wyjątkowa, bo w całości odbywała się on-line. Na stronie internetowej: dniotwarte.eu można było zobaczyć projekty realizowane dzięki unijnemu wsparciu.

rachmistrz

Poniżej publikujemy komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie:

IMG 5798

W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy na realizację  zadania pt. „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych”.  Zakres prac obejmie m.in.: termomodernizację wraz z remontem elewacji, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.w.u i c.o oraz elektrycznej, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku.

info2 1

Wczoraj Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski oraz Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury - Marek Tyc podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. Koncert „Od klasyki do rozrywki”.  Wydarzenie będzie miało formę montażu słowno-muzycznego w wykonaniu artystów  Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej z Warszawy oraz Teatru Muzyczne w Lublinie i scen warszawskich.