20190716 102534W dniu 16 lipca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – st. bryg. Andrzejem Wieteską, Burmistrzem Nasielska – Bogdanem Ruszkowskim i Prezesem OSP Cieksyn – Markiem Jaśkiewiczem. Porozumienie jest przedłużeniem porozumienia z dnia 22 sierpnia 2015 roku dotyczącego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie doKrajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Obecnie w gminie Nasielsk są 3 jednostki należące do KSRG: OSP Nasielsk, OSP Psucin oraz OSP Cieksyn.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do systemu może zostać włączona jednostka, która posiada co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych i pozostaje w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

pko2Informujemy, że 5 lipca br. został zakończony proces wymiany oświetlenia wzdłuż drogi nr 571 (Naruszewo – Pułtusk) od ulicy Kościuszki przy banku PKO, wzdłuż ulic Kilińskiego i Warszawskiej, aż do granic miasta przy Pniewie, łącznie w 64 punktach oświetleniowych. Dotychczasowe lampy zostały zmienione na jaśniejsze, w technologii LED.

Przy przejściach dla pieszych zostały zamontowane jaśniejsze oprawy, które dodatkowo wyróżniają pasy.

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego odbędzie się 17 lipca 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Rajd_motorowy_2019W dniu 12 lipca br. rozpoczął się V Nasielski Rajd Motocyklowy – Wilno 2019. Głównym celem wyprawy motocyklowej jest udział w uroczystościach związanych z obchodami 75. rocznicy bitwy pod Krawczunami, w której zginął nasielszczanin, legendarny dowódca I Brygady Wileńskiej AK kpt. Czesław Grombczewski.

apel żniwa 2019Na prośbę placówki terenowej KRUS w Pułtusku publikujemy apel Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowanego do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

66351815 500662103806746 1715964212141883392 nNa prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie zapraszamy na pierwsze z cyklu "Naturalnie" bezpłatne warsztaty rękodzieła "Las w słoiku"!
Warsztaty odbędą się 24 lipca o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Ruszkowie. Więcej informacji na plakacie. Zapraszamy do udziału!

doma nauczycielaSzanowni Państwo,

informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na przebudowę budynku dawnego Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Szczegóły ogłoszenia zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=406.

CSOd soboty, 6 lipca rozpoczęły się pierwsze kolejki inauguracyjnego sezonu nowatorskiej ligi e-sportowej w naszym regionie NoToSport E-Sport Leagues. W projekcie znalazły się trzy, najbardziej popularne pozycje do grania przez Internet i mowa tutaj o: Counter Strike Globall Offensive, League of Legends i FIFA 2019 na PS4.