Konkurs ofert z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnieńBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnieńBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 5/23 Burmistrza Nasielska z dnia 10 stycznia 2023 r. (wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 4, stanowiącej własność Gminy Nasielsk.

Ogłoszenie o przetargu

gminne przewozy pasazerskie wwwNa prośbę mieszkańców Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku zmodyfikowała rozkład jazdy linii nr 1 (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek).

Gala Mistrzów Sportu

Na sobotniej Gali Mistrzów Sportu, podsumowującej 88. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego polskiego sportowca 2022 roku, ekipa sędziowska Szymona Marciniaka z nasielszczaninem Pawłem Sokolnickim w składzie otrzymała nagrodę w kategorii „Super Osiągnięcie Roku”. Kapituła Plebiscytu swoim werdyktem doceniła wzorową postawę polskich sędziów w całym minionym roku, a szczególnie podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, których zwieńczeniem był prowadzony przez nich finałowy mecz Argentyna-Francja. Każdy z czwórki sędziów odebrał statuetkę, która na pewno zajmą ważne miejsce w ich kolekcjach trofeów.

gminne przewozy pasażerskie Od 6 stycznia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Nagrody

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu plastycznego pt. „Kartka bożonarodzeniowa” na oficjalne wręczenie nagród oraz dyplomów.

Termin spotkania: 13 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 12:00

Miejsce spotkania: Nasielski Ośrodek Kultury

Niespodzianki już czekają!