Może być zdjęciem przedstawiającym tekstUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, posiadające zameldowanie na pobyt stały w gminie Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie.

Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2023 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 31 stycznia 2023 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pok. Nr 213. Wniosek o nadanie medali mogą złożyć małżonkowie lub za ich zgodą osoba z najbliższej rodziny.

Informacja pod numerem tel.: 23 6933112

knf 1

Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji organizuje bezpłatne szkolenie online (webinarium) w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na szkoleniu będą poruszane dwa zagadnienia tj. jak nie dać się okraść w Internecie oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu. Webinarium skierowane jest głównie do seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Ważna informacjaWydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że w dniu 17.01.2023 r. (wtorek) obsługa dowodów osobistych będzie się odbywała od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Uczestniczki projektu "wspieraMY NASIELSKE MAMY" wraz z Burmistrzem Nasielska

W grudniu zakończyliśmy cykl warsztatów pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”, które skierowane były do kobiet chcących wrócić na rynek pracy. Były to trzy miesiące wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności oraz nawiązywania znajomości, które mają szansę przetrwać długie lata.

gminne przewozy pasazerskie wwwOd 14 stycznia br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę rozkładu jazdy pociągów.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Już tylko do jutra, 13 stycznia 2023 r.,  można zgłaszać projekty do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 11 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Strategia Rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 rokuStartuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w  przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych.