0001 2Biblioteka w Nasielsku zaprasza na bezpłatną wycieczkę rowerową, która odbędzie się w niedzielę 10 września o godzinie 12:00. Więcej informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy do udziału.

 

 

 

 

 

 

IMG 9737Z okazji wrześniowego Święta Kombatanta Państwo Kowalscy jak co roku przekazali walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny Kombatantom olej rzepakowy i lniany. Kombatanci bardzo dziękują za ten wyrażający uznanie gest.

brydPublikujemy wyniki turnieju „siedemnastego”, 18.08.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

 

 

 

polskaSzanowni Weterani i Kombatanci! Pierwszego dnia września obchodzimy Dzień Weterana, który został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku, jako wyraz hołdu składanego żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Z okazji Waszego święta wszystkim bohaterom walki o niepodległość składamy wyrazy najwyższego uznania dla Waszej patriotycznej postawy, Waszej odwagi i poświęcenia,Waszego zaangażowania w umacnianie bezpieczeństwanaszego państwa.To dzięki Wam, możemy dziś cieszyć się życiem w wolnej Polsce.Dziękujemy za krzewienie tradycji patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o żołnierzach poległych i pomordowanych, za działalność społeczną prowadzoną z dużą energią i poświęceniem. Wasza służba Ojczyźnie nigdy się nie kończy i odbywa się na wielu płaszczyznach. Przykład jaki dajecie młodym pokoleniom jest najlepszą lekcją historii i patriotyzmu. Świadectwo Waszego życia jest dla nas inspiracją do pracy na rzecz wspólnego dobra – Polski. Życzymy wszystkim Weteranom wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także satysfakcji działań podejmowanych na rzecz propagowania pamięci i idei patriotycznych.

IMG 9761Dnia 31 sierpnia br. podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku Pani Katarzyna Świderska – dotychczasowy Zastępca Burmistrza Nasielska - w związku z objęciem funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ulicy Staszica w Nasielsku oficjalnie pożegnała Burmistrza Nasielska, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej, Radców Prawnych, Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Sołtysów a także mieszkańców gminy Nasielsk. W imieniu władz samorządowych i pracowników urzędu symboliczny bukiet kwiatów w podziękowaniu za dotychczasową współpracę wręczył Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Wszyscy zgromadzeni uhonorowali Panią Katarzynę Świderską gromkimi brawami. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

W związku z upływem dwuletniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 20 września 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na następną dwuletnią kadencję.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Nasielska.

informacja31 sierpnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.