brydPublikujemy wyniki turnieju „dwudziestego pierwszego”, 27.10.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Aeroklubu Warszawskiego, z/s ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 46 m dla potrzeb utrzymania trawiastej nawierzchni lotniska w Chrcynnie dz. nr ewid. 212/2 wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 800 – 1700, wtorek, środa czwartek - w godzinach 800 – 1600 i piątek w godzinach 800 – 1500.

 

pdf  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie
 pdf  Obwieszczenie o uzyskanych opiniach

II Turniej Dwójek3Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku zaprasza do udziału w II Turnieju Dwójek Siatkarskich o Puchar Burmistrza Nasielska, który odbędzie się 3 grudnia br. na Hali Sportowej w Nasielsku, ul. Staszica 1, od godziny 9.00. 

-karta_zgloszenia_druzyny-

-regulamin-

-zgoda_rodzica-

informacjaW związku z prowadzoną przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracja Skarbową kampanią edukacyjno-informacyjną w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców, oraz na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, publikujemy w załączeniu komunikat dotyczący JPK_VAT.

Niniejsza kampania ma na celu poinformowanie kogo dotyczy nowy obowiązek i co się z nim wiąże, pomoc podatnikom w jego wypełnieniu, a także wskazanie na korzyści zarówno dla prowadzących działalność gospodarczą jak i administracji skarbowej.

 

pdf - Pobierz komunikat JPK VAT -

FotoOficjalnie informujemy, że nasielska grupa biegowa Nasielsk Baszta Team 19 października 2017 r. uzyskała wpis do KRS i formalnie jest już stowarzyszeniem. Tych, którzy biegają, jeżdżą rowerem,  i chcą dołączyć do stowarzyszenia prosimy o zapoznanie się ze statutem i wypełnieniem deklaracji członkostwa, która jest dostępna poniżej, a także na Facebooku. Deklarację można dostarczyć w każdą środę na spotkanie pod Basztą o godzinie 20:15 lub bezpośrednio do członków zarządu: Prezes stowarzyszenia – Iwona Wawrzyńska, Skarbnik – Jolanta Rucińska, Sekretarz – Krzysztof Kołodziejczyk. Zachęcamy do śledzenia funpage na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia. 

 

 

pdf - Pobierz Statut Stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team” -

pdf - Pobierz Deklarację o przystąpieniu do "Nasielsk Baszta Team" -

 

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team

ul. Folwark 19/7,

05-190 Nasielsk

e-mail:

NIP: 5311699387

REGON: 36855767700000

KRS: 0000700193

informacjaNa prośbę SKR Nasielsk publikujemy poprawiony rozkład jazdy obowiązujący od 31.10.2017r. do 09.12.2017r.

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Zbigniewa Zarańskiego
pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku w latach 1997-2012

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które odbędzie się dnia 6 listopada 2017 roku o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe za rok 2017.
  3. Planowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2018
    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  4. Wolne wnioski i zapytania.

Bardzo proszę o niezawodne przybycie oraz o przygotowanie wstępnego kosztorysu dotyczącego dotacji, o które zamierzają Państwo wnioskować
w 2018r.


Z poważaniem

Przewodniczący GRS

Marek Prusinowski