informacjaSzanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację Burmistrza Nasielska dla mieszkańców Nasielska głosujących w lokalach wyborczych nr 1 i 2 o zmianie siedzib tych komisji.

-pobierz_informację-

informacjaPoniżej zamieszczamy kolejne materiały dostarczone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie:
- informację Dyrektora Delegatury KBW w Warszawie z dnia 14 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych,
- wyjaśnienia dotyczące powoływania przez szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych.

18lat alkoholSerdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dbania o dobre imię lokalu organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Nasielsk.Szkolenie odbędzie się dn. 9.04.2018r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 4.04.2018r. (tel. 23 693 31 02).

test 39831502261844Informujemy, że 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

informacjaInformujemy, że w dniu 19 marca br. (poniedziałek) Interesantów będzie przyjmował Sekretarz Nasielska (pok. 115, I piętro).

informacjaNa prośbę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie poniżej zamieszczamy dwie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.:

badaniakwNiespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70% uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

MODRMAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE TERENOWY ZESPÓŁ DORADCZY W POMIECHÓWKU zapraszają na szkolenie: