brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "ósmego" z dnia 13.04.2018 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" Nasielska 2018.

 

 

 

 

 

 

doc - Pobierz wyniki turnieju -

IMAG0109aW dniu 12 kwietnia br. do gniazda segregacyjnego przeznaczonego do pozostawiania odpadów komunalnych w miejscowości Lelewo, podrzucono kilkanaście opon samochodowych.

informacjaZ informacji uzyskanych od Energa Operator Płock wynika, że awaria oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nasielsk zostanie usunięta w dniu 16 kwietnia br. Urząd Miejski podjął wszelkie niezbędne działania, mające na celu przywrócenie oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

komputer logoInformatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Znajomość obsługi komputera umożliwia poruszanie się we współczesnym świecie. Stąd też poziom opanowania wiedzy i umiejętności z tej dziedziny nabiera szczególnego znaczenia.

budy 6W dniu wczorajszym tj. 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Program wzbogacony został przez występ artystyczny w wykonaniu uczniów.

foto: NOK, UM Nasielsk

informacjaNa prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, publikujemy informację w zakresie braku możliwości rozliczenia przez Płatnika zeznania rocznego na druku PIT-40.

 

informacjaW związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) informujemy, że doszło do przekroczenia wartości 80 µg/m3 dla PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych o godz. 9.

Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia - do 11.04.2018. Obszarami o najwyższych stężeniach są drogi o intensywnym ruchu i chodniki przy nich.

informacjaInformacja o przebiegu procedur dotyczących:

• wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie oraz

• wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo.