informacjaW dniach 30 – 31 października oraz 01 listopada 2017r. - w okresie Święta Zmarłych, zostanie zamknięty objazd i wyłączone zostaną  z ruchu pojazdów następujące ulice:   

 - Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury

Trasa objazdu robót na drodze wojewódzkiej nr 571 została na ten czas wyznaczona przez ul. Krupki i Podmiejską. W załączeniu schemat zamknięcia ulic i lokalizacji parkingów. Za utrudnienia przepraszamy.

pdf-schemat zamknięcia ulic-

pdf-schemat rozmieszczenia parkingów-

e MOCNI fb zaproszenie na szkoleniaZapraszamy mieszkańców na bezpłatne szkolenia, które Gmina Nasielsk przy współpracy z lokalnymi trenerami oraz szkołami organizuje w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Każdy może skorzystać z takich szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 20 tematów. Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia. Polecamy je szczególnie osobom planującym zmianę pracy, tym, którzy chcieliby nauczyć się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze a także osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub tym, które dotychczas nie korzystały z sieci. Szkolenia odbędą się w szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. Realizację szkoleń koordynuje Cezary Wiśniewski. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 23 69 32 625 lub 695 695 550, Więcej informacji na załączonych plakatach oraz na www.e-mocni.org.pl, fb.com/emocniPL.

 

 

pdf    - Pobierz Informacje o projekcie E-MOCNI -                                                                              

Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok". Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPPiRPAoPN na rok 2018

Projekt GPPiRPAoPN na rok 2018

 

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu. Szczegóły w załączniku.

Wyniki konsultacji społecznych

informacja26 października br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informujemy, że zakład oraz PSZOK w dniu 02.11.2017 (czwartek) będą nieczynne.

informacja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,

2) w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/79/201 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,

4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Studzianki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 103/16,

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13,

7) w sprawie ustalenia służebności gruntowej,

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Logo zusNa prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujemy, że w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r., nowych zasad opłacania składek dla płatników, zamieszczamy link do strony wyjaśniającej nowe zasady opłacania składek: http://www.zus.pl/eskladka