Na prośbę Starostwo Powiatowego w Nowm Dworze Mazowieckim informujemy, że od dnia 21 stycznia 2019 Punkt Porad Prawnych w Nasielsku jest nieczynny do dowołania.

Spotkanie historyczne- plakatW 2019 roku kontynuujemy cykl spotkań historycznych „Historia Nasielska – historią Polski” i zapraszamy na kolejne spotkanie pt. „KSIĄDZ MARIAN BATOGOWSKI. KAPŁAN – AUTOR – MISJONARZ”. Jego bohaterem będzie ks. Marian Batogowski, niezwykle ceniony i darzony ogromną sympatią nasielszczan wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku przez 9 lat (1947-1956), następnie proboszcz parafii w Janowcu Kościelnym i Płocku-Imielnicy.

Publikujemy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 21 stycznia 2019 r.:

Poniżej zamieszczamy informacje o Ogólnopolskim Konkursie "75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO", którego organizatorem jest ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Związek organizuje ogólnopolski konkurs po raz piąty). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych i szkół średnich.

informacjaW związku z rezygnacją dwóch członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 2 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się dn. 11 lutego 2019r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Twój PITNa prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy o prowadzonej przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracja Skarbową kampanii informacyjnej w zakresie wprowadzenia usługi Twój e-PIT.

20190119 092118Rozpoczęliśmy pierwszy dzień szkolenia pt. "Moje finanse i transakcje w sieci" w ramach programu "Ja w Internecie", który jest współfinansowany z Programu Oporacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

IMG 2754W dniu wczorajszym tj. 17 stycznia br., Szkołę Podstawową w Popowie Borowym odwiedzili Sekretarz Nasielska - Pan Marek Maluchnik oraz Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nasielsku. Spotkanie zostało zorganizowane w celu przypomnienia uczniom najważniejszych zasad bezpieczeństwa na drodze.