zbiórka
"Święta godne, a nie głodne" - pod takim hasłem odbywa się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności, którą na terenie Nasielska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizuje we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie.

informacja1Publikujemy Uchwałę nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

 

 

pdf22-Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego

Izba skarbowa

Umów wizytę w urzędzie skarbowym!

 

komunikatNa prośbę Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o zamieszczamy sprostowanie stwierdzeń zawartych w materiale pt. "Płonie składowisko opon" opublikowanych 14 listopada 2020 roku przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam na dzień 26 listopada 2020 roku przeprowadzenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.                            Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

rozowe roze

W sobotę 21 listopada br. będziemy obchodzić po raz 30 ustanowione w 1990 roku święto wszystkich pracowników służb społecznych. Tę datę obchodzimy jednak szczególnie jako Dzień Pracownika Socjalnego.

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 o1. Komisja Rewizyjna - 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz.9.30

2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz.11.00

3. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz.12.00

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Dariusza Borzyńskiego

Wiceprezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” działającego
przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego od wielu lat w dzieło ratowania ludzkiego życia.

Pogrążonej w bólu i żałobie

Rodzinie

czarna wstążka

składamy najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

wraz z pracownikami

Urzędu Miejskiego w Nasielsku