informacjaPoniżej zamieszczamy OPINIĘ Prof. ndz. dr hab. inż. Marka Gromca Eksperta Komisji Środowiska Senatu RP na temat sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

plakat A3 Włącz swoją szansę111Informujemy o trwającym projekcie "Włącz swoją szansę" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego. 

0114dc01e3c9e4703f343621360e6cb11 sierpnia mija termin oddawania głosów na Nasielsk w Planete +.  Przypomnijmy, że zwycięskie miejsce zostanie sfilmowane z lotu ptaka i pokazane w specjalnym odcinku programu „Polska z góry”. Nasze miasto miało już 5 pozycję w konkursie, a dziś rano spadło na 6.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania. https://twoje-miasto.planeteplus.pl/miejscowosc/930740-nasielsk

informacja Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 17.07.2018r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody

w godz. 8.00 - 13.00.

Brak wody odczują mieszkańcy następujących ulic w Nasielsku: Podmiejskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Łąkowej i Nowej Wsi.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.  

informacjaDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku składa serdeczne podziękowania Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji za przekazanie 2 tabletów Lenowo TB-X103F rodzinom poszkodowanym w pożarze. Urządzenia z pośrednictwem pracowników MOPS trafiły do rodzin i sprawiły dzieciom ogromną radość.

ratunek ospZgodnie z zapowiedzią Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ruszył wielki ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

IMG 7344Dnia dzisiejszego, około godziny 9.00 pomimo ulewnego deszczu nasielscy motocykliści wyruszyli do Wilna. Wyprawa motocyklowa związana jest z uroczystościami 74 rocznicy bitwy nad Krawczunami, w której zginął nasielszczanin, legendarny dowódca I Wileńskiej Brygady AK kpt. Czesław Grąbczewski. Uczestnicy rajdu złożą wieniec pod pomnikiem poległych zołnierzy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski.

mms 20180711 160223W dniach od 18 do 22 czerwca reprezentanci (Magdalena Ogrodowska i Ewelina Niesłuchowska) ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wizytowali w Atenach na ostatnim już spotkaniu, podsumowującym działania projektowe w ramach Erasmus Plus pn. „I Am Being an Ecological Person”. Podczas pobytu szeroko omawiano zagadnienia związane z prowadzeniem projektu, współpracą międzynarodową oraz określono mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Dwa lata współdziałania spowodowały, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział w projekcie zintegrowali się, nawiązali przyjaźnie,  wspólnie walczyli o świadome kształtowanie postawy człowieka, który żyje w zgodzie z naturą, przełamywali stereotypy, np. upowszechniając działania 3R (Reduce, Reuse, Recycle).