sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 3 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, z następującym porządkiem posiedzenia:

Przerwa w dostawie wody

Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że w poniedziałek (3 kwietnia) w godz. 9:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

folder turystyczny

Prosto z drukarni! Świeżutkie i pachnące! Drugie wydanie folderu turystycznego pt. (Na)Sielskim Szlakiem, już na Was czeka w Urzędzie Miejskim (pokój 107). 

Urząd przyjazny dzieciom

Wczoraj w Urzędzie Miejskim było gwarno i wesoło, a to za sprawą dzieci, które nas odwiedziły. Tym razem byli to pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach wraz z nauczycielkami: panią Moniką Sadłowską i panią Adrianą Kołakowską.

Petycja obywatelskaW dniu 8 marca br. odbyły się konsultacje społeczne dot. budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Nasielsk w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)". Nagranie ze spotkania w Starych Pieścirogach dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ERlLVhgEpo8

komisja RMNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 30 marca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

tel. 664 193 746Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Odsloniecie tablicy zaproszenie kopiaW 1945 r. radziecki czołg kierowany przez żołnierzy Armii Czerwonej zabił brutalnie 10 mieszkańców oraz ciężko ranił jedną mieszkankę naszej Gminy, którzy podążali na mszę św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 1 kwietnia br. mija 78 lat od tragicznego zdarzenia, ale pamięć o ofiarach jest nadal żywa.