społecznikZnasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku. 

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska. Poniżej zamieszczamy wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem, a także szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018r. (włącznie) na adres   Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/ 

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

doc - Pobierz informacje o konkursie -

doc - Pobierz Wniosek zgłoszeniowy -

pdf22 - Pobierz Regulamin konkursu "Społecznik roku 2018"

PLAKAT NDM 15Na prośbę Starostwa Powiatowego zamieszczamy plakat Koncertu Patriotycznego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 30-lecia istnienia parafii.

SSkanerUrza18090712270 1Szanowni Państwo, mijają cztery lata sprawowania przeze mnie, zaszczytnej funkcji Burmistrza Nasielska.  Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które na lepsze zmieniły Naszą Małą Ojczyznę. Pomimo ograniczeń budżetowych, podjęte przez nas działania dotyczyły prawie wszystkich możliwych obszarów. Wykonaliśmy inwestycje najbardziej oczekiwane przez mieszkańców (przedszkole wraz ze żłobkiem,  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).  Jestem przekonany, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne efekty naszych decyzji i zauważają jak zmienia się nasza gmina.

informacjaInformujemy, iż w dn. 10.09.2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia RDPP.

2.Omówienie aktualnej sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

3.Rozmowy na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nasielsk.

4.Wolne wnioski i zapytania.

informacjaPrzypominamy komitetom wyborczym, które będą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na terenie Gminy Nasielsk, iż zgodnie z § 4 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kandydatem do składu komisji nie może być:

PlakatTenisNa prośbę Stowarzyszenia Dolina Wkry zamieszczamy plakat turnieju tenisa stołowego który odbędzie się w dniu 22.09.2018r. w sali OSP Cieksyn o godz. 10:00

Informujemy, iż w związku z budową kanalizacji przy ul. Tylnej w Nasielsku (przy sklepie Guliwer) zmieniła się organizacja ruchu przy dojeździe do sklepu Guliwer. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe. Przepraszamy za utrudnienia.

informacjaW dniu 7 września 2018 r. od godz. 10.00 do 12.00 na terenie stacji kolejowej Nasielsk (bocznica kolejowa) odbędzie się na ćwiczenie pk. „KOLEJ 2018”, którego tematem jest współdziałanie służb powiatowych ze służbami PKP PLK i Kolei Mazowieckich podczas katastrofy kolejowej organizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.