000172Poniżej Obwieszczenie Burmistrza Nasielska w sprawie ponownych przymrozków w dniach 21-22 maja 2020 r.

komunikat burmistrz 1Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

SP ZOZ badania koronaNa prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku zamieszczamy informację dotyczącą badań genetycznych i testów serologicznych do diagnostyki przeciwciał przeciwko koronawirusom.

000170Na prośbę Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku - Pani Agaty Nowak publikujemy pismo odnośnie sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2, które zostało dostarczone w dniu dzisiejszym Burmistrzowi Nasielska.

komisje radyNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 3 czerwca 2020 roku (tj. środa) o godz. 10.00.

czysciochowe przedszkole 2020Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że nasze Samorządowe Przedszkole w Nasielsku po raz kolejny bierze udział konkursie pt. „Czyściochowe Przedszkole”.

W celu oddania głosu na pracę (czyli Przedszkole) Głosujący powinien kliknąć „Głosuję” w dole ekranu oraz zalogować się w celu oddania głosu na stronie:

https://www.rossmann.pl/czysciochowo/samorzadowe-przedszkole-w-nasielsku,8994?fbclid=IwAR07ZrBtAGSWGY-LvZeljgUS45sTuYnM621-AIcin_AUANG2s-V-ZoQ0l_w

dzien dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom – tym małym i tym trochę większym – życzymy zdrowia, szczęścia oraz spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń. Niech Wasze życie będzie przepełnione samymi dobrymi zdarzeniami, a każdy dzień niezapomnianą przygodą.

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

mlodziezowa rada miejska 128 maja br. Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu. Rada o charakterze konsultacyjnym, składająca się z minimum 9 Radnych wybranych na okres dwuletniej kadencji spośród uczniów szkół, które znajdują się na terenie Gminy, w  wieku od 14. do 18. roku życia, mieszkających na terenie Gminy działać będzie zgodnie ze swoimi statutowymi celami tj.: