informacja1Zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dnia 07.05.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dn. 07.05.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dn. 07.05.2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/19 Burmistrza Nasielska z dn. 07.05.2019r.

informacja1Urząd Miejski w Nasielsku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie gminy Nasielsk sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2019r. upływa termin złożenia wniesienia  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

IMG 6942W niedzielę 5 maja br. na terenie przykościelnego parku znanego w społeczności jako "Księdza Sad" odbył się Jarmark św. Wojciecha, w trakcie którego lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje, szkoły i koła przedstawiali swoje najlepsze strony. Nie obyło się bez gadżetów, szkoleń, zabawy, kontaktu ze zwierzętami czy nawet badań.

W międzyczasie w kościele pw. św. Wojciecha odbyła się msza święta z uroczystą procesją, poświęcona patronowi Nasielska. Na samym Jarmarku z kolei zaprezentowana została inscenizacja przekazania zwłok wspomnianego męczennika pierwszemu królowi Polski – Bolesławowi Chrobremu.

Jarmark św. Wojciecha był współorganizowany z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

IMG 5933W tym roku uroczyste rozpoczęcie Dni Nasielska zaczęliśmy 3 maja, koncertem symfonicznym pt. „Odrodzenie” w wykonaniu orkiestry SINFONIA VIVA, pod dyrygenturą Pana Tomasza Radziwonowicza. Po oficjalnych przemówieniach: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Sekretarza Nasielska – Marka Maluchnika i autorki wydarzenia – Małgorzaty Ewy Kalicińskiej, rozpoczęła się część muzyczna. W programie znalazły się utwory, które powstałe w okresie, kiedy Polska nie była obecna na mapach Europy, a istniała jedynie w sercach Polaków oraz pojawiała się w niektórych działach europejskich twórców. Licznie zgromadzeni goście mogli usłyszeć utworzy z repertuaru: Richarda Wagnera, Michała Karłowicza, Piotra Czajkowskiego czy Stanisława Moniuszki. Oprawę słowną poprowadzi Pan Igor Pogorzelski.

 

 

 

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 7 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

58373021 1045346372332256 5135361901835845632 nInformujemy, iż od dnia 9 maja 2019r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 zostanie wznowiona bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców. Punkt w którym mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy prawnej będzie znajdował się na parterze budynku Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego.

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Nasielska z dnia 06.05.2019r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 70/19 Burmistrza Nasielska z dnia 06.05.2019r.