102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W dniu 18 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie III do przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Podczas wspomnianych posiedzeń Obwodowe Komisje Wyborcze dokonały wyboru ze swoich składów Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących.

Szczegóły poniżej:

Ukonstytuowanie się Obwodowych Komisji Wyborczych

iNa prośbę NZOZ MILLENIUM Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Siennicy, gm. Nasielsk informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r. zostały pobrane wymazy na obecność Koronawirusa SARS-CoV2 od całego personelu placówki.

Dnia 29 maja 2020 r. według informacji uzyskanych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim wszystkie pobrania mają wynik badania ujemny.

portret dziecka 2020

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Związek Polskich Artystów Okręg Świętokrzyski zapraszają do udziału w „Internetowym Przeglądzie Fotograficznym Portret Dziecka”. Konkurs skierowany jest do wszystkich internautów – bez ograniczeń wiekowych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie.

Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu "Portret Dziecka"

OGŁOSZENIE BADANIA 2. 1Na prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku zamieszczamy informację dotyczącą badań genetycznych i testów serologicznych do diagnostyki przeciwciał przeciwko koronawirusom.

czyste powietrzeProgram Czyste Powietrze 2.0 realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest skierowany do osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli budynków/ lokali jednorodzinnych nadal trwa!!! Teraz  na nowych, uproszczonych zasadach! Więcej informacji w załączniku poniżej, stronie www.wfosigw.pl oraz pod numerem tel. (22) 50-44-100

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

  1. Program Czyste Powietrze 2.0

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 oPoniżej publikujemy wytyczne przeciwepidemiczne Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Województwa Mazowieckiego dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wytyczne dla placów zabaw

informacjaW dniu 15 czerwca br. Komisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem Nr 224/2020 dokonał powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., również komisji, które będą funkcjonowały na terenie Gminy Nasielsk.

Zamieszczamy treść wspomnianego powyżej Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z załącznikami odnoszącymi się do komisji z terenu naszej Gminy.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112) w dniu 18 czerwca br. (czwartek):

IMG 0915Wczoraj, 15 czerwca 2020 r. w Delegaturze Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Piasecznie burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz ze skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim w towarzystwie prezesa OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik umowy:
- w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 w wysokości 5 970 zł na elementy stolarskie oraz wyposażenie stołówki w strażnicy OSP Cieksyn;
- o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 75 000 zł na budowę drogi gminnej w Winnikach.

Oprócz dwóch powyższych dofinansowań, na zadanie z terenu gminy Nasielsk – budowę drogi nr 2424W Nasielsk–Nuna – dofinansowanie w wysokości 150 000 zł otrzymał powiat nowodworski, reprezentowany przez starostę nowodworskiego Krzysztofa Kapustę i wicestarostę Pawła Calaka.