Publikujemy Uchwałę Nr IX/90/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

- pobierz uchwałę -

IMG 0221

Wczoraj, 29 sierpnia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, odbyło się wręczenie nagród w ramach III edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukces widać po sąsiedzku”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na 22 zgłoszenia, sołectwo Psucin zajęło VI miejsce, zdobywając tym samym nagrodę 1 500 zł.  Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki. Sołectwo Psucin reprezentowała sołtys Urszula Strzelczak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

    Pani
Bogumile Rębeckiej
Sołtysowi Sołectwa Nowe Pieścirogi

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Męża

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

 

IMG 4154W dniu 27 sierpnia 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski podpisał z Panem Wojewodą Zdzisławem Sipierą umowę o dopłatę w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa zakłada dofinansowanie maksymalnie do kwoty 94 593,00 zł brutto i dotyczy 8 linii komunikacyjnych w 2019 roku (od 1 września do 31 grudnia). Na mocy umowy Gmina zobowiązuje się do sfinansowania części ceny usługi w wysokości 37 171,80 zł brutto. Nasza umowa dotyczy linii na trasach o łącznej długości 197 km. Najkrótsza linia – 6 km (Nasielsk – Dworzec Kolejowy – Mogowo), najdłuższa trasa – 44 km (Nasielsk – Cieksyn – Miękoszyn – Nasielsk).

informacja1Informujemy, że w dniach 3.09.2019r.- 6.09.2019r. Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu wyjazdu służbowego.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

IMG 3249W dniu wczorajszym, tj. 27 sierpnia br., o godzinie 18.00, w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne na temat przebudowy skweru przy ulicy Rynek w Nasielsku. Na spotkaniu obecny był przedstawiciel pracowni projektowej – OUTIN Architektura z Nowego Dworu Mazowieckiego, która przygotowała projekt przebudowy skweru. Spotkanie było dla mieszkańców naszej gminy okazją do zgłaszania swoich uwag do projektu. Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, wyrażania swoich poglądów czy obaw oraz przedstawienia pomysłów.

Mieszkańców, którzy nie zdołali przybyć na spotkanie informujemy, że możecie jeszcze Państwo składać swoje spostrzeżenia w tym temacie (na piśmie) do Urzędu Miejskiego w Nasielsku bądź bezpośrednio do Pracowni projektowej OUTIN. Zachęcamy do tego serdecznie.

 

                                       

i

Przypominamy, że do końca września br. jest możliwość składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej informacji pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

lew nasielskaSzanowni Państwo przypominamy o terminie zgłaszania kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.