info urząd nowaJest nam bardzo miło poinformować, że w gronie 25 laureatów konkursu 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, znalazła się Gmina Nasielsk. Odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku był Referat Promocji Gminy.

30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych operacji Partnerów KSOW. Gmina Nasielsk będzie realizować operację pt. #NasielskaWieś- historie wybrane. Celem operacji jest stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię oraz teraźniejszość wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk. Kwota rekomendowanego finansowania to 20 240,66 zł.

O szczegółach poinformujemy już wkrótce!  

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/15602-nabor-operacji-partnerskich-ksow-zakonczony.html

 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 9 lipca br. jednym z punktów obrad będzie debata nad „Raportem o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu 8 lipca, tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

 

- Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie -

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję na dzień 9 lipca 2020 roku XIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia

ikona

Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 2 lipca 2020r. dotyczące przyjmowania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem w nocy z 01.07.2020r. na 02.07.2020r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad. Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska oraz wniosek o oszacowanie strat, który poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku do dnia 10 lipca 2020r. Więcej informacji pod numerem tel.(23) 69-33-077, lub pod adresem e-mail: .

 

 

 

  1. Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 2 lipca 2020r.
  2. Wzór wniosku o oszacowanie strat.

urzadDyrektor Centrum Usług Wspólnych informuje, iż przy współpracy z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Nasielsk w bieżącym roku pozyskano środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2020 r. w kwocie 105.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł  dla  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku na wyremontowanie kuchni i stołówki przy wkładzie własnym 20.000,00 zł, a 25.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich na wyremontowanie stołówki przy wkładzie własnym 6.250,00 zł.

komisje radyTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

komisje radyNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 3 lipca 2020 roku (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

20200630 082108W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę w ramach programu "Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych", dzięki czemu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie otrzyma 69 912,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego ułatwiającego edukację. Wniosek o dotację został złożony przez Centrum Usług Wspólnych, a dotacja celowa nie wymaga wkładu własnego.