kwiaty malgorzaty 1Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej. Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami możemy żyć w czystości.
Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej składamy najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech w codziennej pracy towarzyszy Państwu zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Waszą pracę.

diagnostyka laboratoryjna w chorobachInformujemy, że 16 maja 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 13:00 w Przychodni w Nasielsku (NPL) przy ul. Sportowej 2 będą wykonywane badania w kierunku przeciwciał IgG na COVID-19.
Badania dla mieszkańców gminy Nasielsk płatne 70 zł przed pobraniem.

W przypadku chęci wykonania badania należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, dzwoniąc pod numer tel. 606779864 oraz podając miejsce i datę pobrania: NPL Nasielsk.


Jednocześnie informujemy, że przystępując do pobrania krwi nie trzeba być na czczo.
Rejestracja jest możliwa do 14 maja 2020 r. (czwartek) do godziny 15:00.

313 Dzien BibliotekarzaZ okazji Święta Bibliotekarza i Bibliotek życzymy pomyślności, pogody ducha tak potrzebnej do pracy z czytelnikami oraz zadowolenia ze swojej pracy na co dzień. Dziękujemy za spełnianie tej jakże zaszczytnej misji upowszechniania czytelnictwa i opiekę nad książkami.

Dzisiejszy dzień jest zarazem celebracją czytelnictwa. Wszystkim osobom korzystającym z bibliotek życzymy, by jak najczęściej je odwiedzały w poszukiwaniu dobrych książek, ciekawych bohaterów, nieznanych jeszcze wrażeń, życzliwych bibliotekarzy oraz interesujących wydarzeń w bibliotece.

Plakat dot. badań dla mieszkańcówStarosta Nowodworski informuje, że wspólnie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego i we współpracy z Dyrekcją Nowodworskiego Centrum Medycznego podjął inicjatywę w zakresie umożliwienia wykonania badań w kierunku przeciwciał IgG na COVID-19.

informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 maja 2020r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Nasielsku.  

Szczegóły: Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 maja 2020r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Nasielsku

Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 06.05.2020

- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 117 / 14
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 2 / 0
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 /0
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 5/0
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 19 / 0
- liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3/ 0
- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 9/0
▶️ Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 06.05.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 14 osób.
Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.

Publikujemy Zarządzenie nr 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku dni wolnych od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty w 2020 roku.