Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Poniżej publikujemy Raport z badania ewaluacyjnego - Ocena średniookresowa (mid-term) Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi w okresie: styczeń 2016 – październik 2019.

rozowe roze W Dniu Pracownika Socjalnego najserdeczniejsze gratulacje, życzenia składamy wszystkim osobom, które zajmują się pracą na rzecz człowieka. Dziękujemy Państwu za codzienne zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość i wielkie serce w realizowaniu najważniejszej misji – pracy na rzecz potrzebujących. Zadania wykonywane przez Państwa są niełatwe i często niewdzięczne, jednak docieracie Państwo skutecznie do wszystkich, którzy tego potrzebują. Życzymy dużo radości, satysfakcji i optymizmu. Niech wdzięczność osób, którym pomagacie będzie motywacją do dalszej pracy.


Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki wraz z Radnymi Rady Miejskiej

0001 3

27 listopada br. (środa) o godz. 10.00 w nasielskim klubie Senior+ przy ul. Warszawskiej 52 odbędzie się debata społeczna.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Suchecki oraz Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski zapraszają mieszkańców gminy Nasielsk do czynnego udziału w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa publicznego w ramach cyklu "Porozmawiamy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".

W sposób szczególny zachęcamy seniorów ze względu na poruszaną tematykę - oszustwa na wnuczka czy na policjanta.

Bądźmy czujni! Nie dajmy się oszukać!

IMG 6386Miło nam poinformować, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Monika Nojbert w dniu 14 listopada br. wzięła udział w konferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pn. "20 lat po reformie samorządowej - kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim". Uroczystość odbyła się w Warszawskim Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Konferencję rozpoczął wykład naukowy prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego „Stare i nowe wyzwania stojące przed służbami społecznymi w Polsce – kontekst krajowy i regionalny”.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

1.Komisja Rolnictwa - 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz.12.00,

IMG 6442We współpracy z PTTK - Oddział Mazowsze stworzyliśmy na terenie Gminy Nasielsk pierwszy szlak rowerowy – czarny. Jest to trasa o długości 24 km, zaczynająca się jako przedłużenie czarnego pułtuskiego szlaku rowerowego w gminie Serock – na granicy Zabłocia i Jaskółowa. Szlak biegnie dalej przez Popowo Borowe, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, Morgi, Czajki, Lelewo i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim PKP.

Podróżując szlakiem czarnym można po drodze zaobserwować wiele malowniczych terenów Nasielska, obfitujących w dziką naturę oraz wiejskie krajobrazy. Trasa przybliży turystom rowerowym obiekty takie jak Kościół św. Doroty w Cieksynie, wieżę ciśnień, a także naturalnie piękne widoki jak Panoramę Nasielska, Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu czy źródła rzeki Klusówki.

IMG 5679

7 listopada br., odbyła się narada konsultacyjna dotycząca realizacji zadania pt. „Budowa placu zabaw w Nasielsku”. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, pracownicy Wydziału IZP oraz firmy opracowującej dokumentację projektową – GRIMA ARCHITEKTURA i KRAJOBRAZ sp. z o.o. z Warszawy.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.