Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok".

Szczegóły poniżej:

pdf22 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPPiRPAoPN na rok 2020

pdf22  Projekt GPPiRPAoPN na rok 2020 

IMG 401325 września Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w towarzystwie Kierownika Wydziału IZP Radosława Kasiaka dokonał odbioru ronda w Pniewie.

Przy inwestycji nasza gmina dokonała wkładu w postaci montażu oświetlenia w cenie 123 tys. zł, z kolei firma wykonawcza budująca rondo, przy okazji wykonywanych robót przeniosła nasielski witacz, wzbogacając go podświetleniem.

i

W imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku informujemy, że dn. 4 października br. nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej dla części
odbiorców w m. Kątne.

W dniu 30 września br. zainaugurowany został rok akademicki 2019/2020 Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość w Nasielskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się od odegrania hymnu studentów „Gaudeamus”.

i

Informujemy, iż ENERGA OPERATOR S.A. z uwagi na zwarcie i popalenie się przewodów zasilających odłączył obwody oświetlenia drogowego na stacji transformatorowej S7-590 w Nowych Pieścirogach zasilającej ul. Szmaragdowa, Turkusowa i Diamentowa.

Prawdopodobny termin uruchomienia oświetlenia na ul. Szmaragdowej, Turkusowej i Diamentowej w Nowych Pieścirogach to 11 października 2019 roku.

Publikujemy wynik konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Kopia ŻBIK MKS PrzasnyszInformujemy, że w związku z Umową zawartą z Firmą mART Marta Danielska na terenie Gminy Nasielsk rozpoczęły się prace mające na celu wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2023.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem pn. „Współczesna wieś – film promocyjny”, zrealizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Film jest promocją obszarów wiejskich z Gminy Nasielsk mający za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach oraz podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Dodatkowo pozwala poznać szereg możliwości zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie naszej gminy.

Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy również do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl