i

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Gimnastyka- akrobatyka sportowa dla dzieci” złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” Nasielsk. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wifi4EU Voucher

Gmina Nasielska znalazł się w gronie 123 samorządów z Polski i blisko 1850 z Europy w  III naborze,  w którym Komisja Europejska przyznała granty na realizację działania pt. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych –WiFi4EU".  Na zakup sprzętu i uruchomienie bezprzewodowego Internetu w przestrzeni publicznej Gmina Nasielsk otrzyma 15 tysięcy euro. W przeciągu najbliższych 18 miesięcy na terenie gminy powstanie minimum 10 zewnętrznych bądź 15 wewnętrznych hotspotów publicznych.

Fundusze pochodzą z programu WiFi4EU, poprzez który Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do szybkiej sieci w miejscach użyteczności publicznej takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea. Program jest realizowany w sposób geograficznie zrównoważony, tak aby z bezprzewodowego Internetu mogli korzystać mieszkańcy i turyści miast i wsi w całej Unii Europejskiej.  Umowa na realizację zadania pomiędzy Gminą Nasielsk a  Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci ( na mocy uprawnień przekazanych przez KE ) została podpisana w listopadzie 2019 r. Budżet programu na lata 2018 – 2020 wynosi 120 mln euro.

Publikujemy Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego obowiązujący do końca 2019 roku.

informacja1Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Szczegóły: www.dialog.mazovia.pl

IMG 565331 października Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w obecności Skarbnika Nasielska Rafała Adamskiego oraz Kierownika Wydziału IZP Radosława Kasiaka podpisał umowę z wyłonioną w przetargu firmą GAMAK Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju w sprawie utworzenia w Nasielsku gminnego lodowiska.

Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku na terenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. W ramach podpisanej umowy:
– przez pierwsze 2 lata firma dokona montażu i demontażu lodowiska o pow. 600 m²; po tym okresie wybrane zostanie stałe miejsce na lodowisko;
– wykonawca dokona przeszkolenia dwóch osób z zakresu obsługi lodowiska;
– otrzymamy 15 kasków, 50 par łyżew, 3 chodziki, suszarkę i ostrzałkę do łyżew.

Całość zamówienia wyniesie 491 385 zł.

Projekt bez tytułu 8Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że ZUW Mława zabezpieczył już wodę pitną dla Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym.

Ponadto ZGKiM ustala z Sołtysami harmonogram dowożenia wody pitnej dla mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę przez SUW Nuna. W celu uzyskania szczegółowych informacji o godzinach dostarczenia wody do poszczególnych miejsc, prosimy o kontakt z Sołtysami poszczególnych sołectw:
– Chechnówka, Czesław Żołnierzak, 22-794-34-00;
– Chrcynno, Jerzy Wierzbicki, 691-350-922;
– Jaskółowo, Bożena Nowosielska, 605-408-390;
– Lorcin, Alicja Niezgoda, 721-896-792;
– Młodzianowo, Katarzyna Osińska, 510-516-431;
– Nuna, Wojciech Andrzej Królak, 608-407-497;
– Popowo Borowe, Wiesława Leleń, 781-066-444;
– Popowo Południe, Zbigniew Wóltański, 602-598-046;
– Popowo Północ, Dariusz Załoga, 663-053-580;
– Żabiczyn, Tomasz Pietras, 608-508-688.

uwagaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował nas o wykryciu bakterii coli w próbkach pobranych w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym i z prywatnego budynku w Nunie.

Tym samym na terenie miejscowości zaopatrywanych w wodę przez SUW Nuna (obsługiwany przez ZUW Mława) obowiązuje niezdatność wody do spożycia.

Woda może służyć wyłącznie do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet).

Miejscowości zaopatrywane przez SUW Nuna, których dotyczy powyższa informacja:
– Chrcynno
– Chechnówka
– Jaskółowo
– Lorcin
– Młodzianowo
– Nuna
– Popowo Borowe
– Popowo Południe
– Popowo Północ
– Żabiczyn