Podpisanie umowyW piątek 30 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul.
Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku” oraz przekazanie terenu wykonawcy.

Jesteśmy dostępni

17 lutego br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wiosek spotkał się z pozytywną rekomendacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie 11 796,67 zł.

utrudnienia w ruchu borkowoUrząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2021 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 101. rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.15-19.30. Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.

wazna informacjaZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 03.08.2021r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:00 – 10:00 . Brak wody odczują mieszkańcy Starych Pieścirogów, Nowych Pieścirogów oraz sołectwa Morgi. 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Powstanie WarszawskieWczoraj, 1 sierpnia o godzinie 17:00, w Borkowie rozległy się syreny, a tafla pobliskiej Wkry schowała się za gęstym biało-czerwonym dymem.

Tak upamiętniliśmy jedno z najważniejszych, najbardziej żywo wspominanych i tragicznych wydarzeń – Powstanie Warszawskie.

informacja1

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej. Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 84/21 Burmistrza Nasielska

wazna informacja

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

List Prezes KRUS dr. A Hadzik do rolnikow 1 1

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku publikujemy list Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hudzik do rolników dotyczący zachowania zasad bezpieczeństwa podczas żniw.