Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku V sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

DZIAŁAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCHSerdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Działam w sieciach społecznościowych” , które odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia br., w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej UM.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku informuje, że od 01.04.2019 r. jednostka pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.

IMG_4961.JPGW dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umów z wyłonioną w przetargu firmą Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. na wykonanie ul. Osińskiego oraz drogi w Dobrej Woli. Umowy zostały podpisane przez właścicieli firmy wykonawczej oraz przedstawicieli Gminy Nasielsk - Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego i Kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosława Kasiaka.

spzoz nasielsk wwwDyrektor SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2 informuje, że dla naszych pacjentów została już uruchomiona Rejestracja Internetowa. Zapisu do lekarza POZ można dokonać poprzez stronę www.zoz.nasielsk.pl

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

mmmmPlakat Twoj e PIT 22.11.2018 1W dniu 28 marca 2019 roku o godz. 9:00 przy współpracy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim i Burmistrza Nasielska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (sala konferencyjna, pokój 112) zostanie przeprowadzone spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, mające na celu prezentację usługi „Twój e-PIT”, jej walory tj. szybkość, łatwość i dostępność rozliczenia się w dowolnym miejscu, szybszy obieg takiego dokumentu i w rezultacie przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku – do 45 dni od dnia złożenia rozliczenia, a także przybliżenie jak działa usługa, jak krok po kroku zaakceptować i wysłać zeznanie podatkowe za 2018 rok.

informacjaBurmistrz Nasielsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

 

Zarządzenie Nr 50/19 Burmistrza Nasielska z dn. 19.03.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert