Rekrutacja SP DebinkiNa prośbę Pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach publikujemy informację o prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

sukces uczniówUczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach pod opieką nauczycielek, Emilii Kwiatkowskiej i Katarzyny Tomczyk, wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursu „Edukacja i kultura za pan brat” w ramach projektu „Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. W kategorii wiekowej 4-8 zajęli zaszczytne II miejsce. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie pt. „Krótkie łańcuchy dostaw – formy sprzedaży”, którego organizatorem jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku.

Zarządzenie Nr 22/23 Burmistrza Nasielska z dnia 2 lutego 2023 r. Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 22/23 Burmistrza Nasielska z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Spotkanie z KGW

W poniedziałek, 30 stycznia br., w sali konferencyjnej UM odbyło się spotkanie LGD Zielone Mosty Narwi z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich z gminy Nasielsk. Celem spotkania było przedstawienie zasad opracowywanie ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Plakat PPZ DepresjaSamorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024.

Jubileusz

W piątek, 27 stycznia br. kolejne pary małżeńskie z gminy Nasielsk świętowały swoje Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się uroczyste spotkanie z Dostojnymi Jubilatami. Spotkanie poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, a uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dokonał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Przyznane medale stanowią szczególne wyróżnienie dla par małżeńskich, które przeżyły wspólnie przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Są nagrodą i dowodem uznania za wytrwałość, szacunek oraz bezwarunkową miłość, a przede wszystkim za serdeczne oddanie małżonków dla dobra rodziny, którą założyli przed wieloma laty i dalej tworzą każdego dnia. Szanownym Jubilatom z okazji 50, 55 i 60 rocznicy ślubu Burmistrz Nasielska złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i piękne bukiety kwiatów. Składając gratulacje podkreślił, że są  chlubą naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Nasielsk, a przekazywanym świadectwem swojego życia tworzą piękny wzór do naśladowania dla młodych ludzi, którzy decydują się wstąpić w związek małżeński. Wyjątkowość każdej z obchodzonych rocznic jest równocześnie niezaprzeczalnym dowodem, że można sprostać podejmowanym obowiązkom i być może, pomimo wielu trudności oraz zawiłości losu, iść razem przez życie we wzajemnym zrozumieniu. Z tej wyjątkowej okazji został również wzniesiony toast symboliczną lampką szampana za zdrowie Dostojnych Jubilatów, a także wykonano pamiątkowe zdjęcia i skosztowano pysznego tortu jubileuszowego.

wazna informacja

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT