i🚌 Informujemy, że poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz osoby chcące uczestniczyć w 99. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Odjazd autokaru z Nasielska o godzinie 16:15, w sobotę 17 sierpnia br., spod byłej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 10. Po drodze autokar zatrzyma się w Pieścirogach (przy Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego), gdzie zabierze poczet sztandarowy kolejarzy z przystanku autobusowego. Powrót z Borkowa po zakończeniu uroczystości. Przejazd autobusem dla wszystkich bezpłatny.

informacja1Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego po raz dziewiąty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnienie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły poniżej:

KONKURS: WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA POKAŻCIE SIĘ

PLAKAT MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

iInformujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 11:00 dla odbiorców zamieszkałych w: Nasielsk ul. Kościuszki, Kosewo zasilanych ze stacji trafo S7-992 Kosewo nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801 456 456.
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.

iNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 121/19 Burmistrza Nasielska z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie  w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości -

iNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 122/19 Burmistrza Nasielska z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości -

iBurmistrz Nasielska ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4a stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

 

pdf  - Pobierz Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym -

Na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie zapraszamy na kolzielarskieejne z cyklu "Naturalnie" bezpłatne warsztaty zielarskie pod nazwą "Leki z Bożej apteki"!
Warsztaty odbędą się 21 sierpnia (środa) w godzinach 18:00 – 20:00 w świetlicy wiejskiej w Ruszkowie. Więcej informacji na plakacie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

kościół w NasielskuTelewizja TVP3 Warszawa rozstrzygnęła konkurs na najciekawsze kościoły na Mazowszu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na podium znalazł się dwa obiekty z naszej gminy. Zwycięzcami zostali:

Miejsce I Jarosław Dylewski (za fotografię Kościoła pw. św. Wojciecha w Nasielsku, gm. Nasielsk), 
Miejsce II Eliza Czajkowska (za fotografię Kościoła pw. św. Katarzyny w Starych Pieścirogach, gm. Nasielsk);
Miejsce III Artur Bombiński (za fotografię Kościoła pw. św. Mateusza Apostoła w Smoszewie, gm. Zakroczym).

Ponadto wyróżnienie otrzymał mieszkaniec naszej gminy - Krzysztof Miller - za fotografię kościoła pw. św. Doroty w Cieksynie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !