Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

97a7e54d56ac4e0fd806e8d8613722f4 0Z przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Nasielskiej Karty Seniora dołączył Autoryzowany dealer STIHL BEJAR-2 Beata Bieżuńska. 🎉🎉🎈🎈🎉
📍 Sklep znajduje się w Nasielsku 05-190, Pniewo 18c.

IMG 8832

W dniu dzisiejszym odbyły się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania była możliwość uzyskania informacji na temat wsparcia z funduszy europejskich jakie można otrzymać w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Poza wiedzą merytoryczną, na uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek oraz gorąca kawa i herbata.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 9 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

logo FE 1

Przypominamy o jutrzejszych bezpłatnych konsultacjach, które odbędą się w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Miejskim, z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. 

IMG 8435

3 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie lodowiska funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. Przybyłych na wydarzenie gości przywitał Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, po czym wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzym Lubienieckim oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku – Mariuszem Kraszewskim przecięli wstęgę otwierającą lodowisko. Gościem wyjątkowym wydarzenia był Pan Andrzej Zawadzki, który od wielu lat apelował o utworzenie lodowiska w naszej Gminie. Mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu mogli poczęstować się słodyczami oraz gorącą herbatą. Dodatkowo na zainteresowanych czekały foldery promujące Gminę Nasielsk. Tego dnia można było skorzystać z bezpłatnego wypożyczenia łyżew. Całość wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem.

andrzej waldemar kordulewskiZgodnie z Zarządzeniem Nr 182/19 Burmistrza Nasielska z dnia 9 grudnia 2019r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Nasielska z dniem 1 stycznia 2020r. powołany został Pan Andrzej Waldemar Kordulewski. Rodowity nasielszczanin, którego wykształcenie o specjalności samorządowej oraz z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zarządzania w administracji publicznej przełożyło się na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracował m.in. w Polskich Kolejach Państwowych, Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Pełnił również mandat Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku w latach 1990- 1994, funkcję Członka Zarządu Gminy oraz współpracował przy powstaniu działającej od lat gazety „Życie Nasielska”.