inicjatywa WYNIKIKolejny nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Nasielsk za nami! Cieszymy się, że wśród lokalnej społeczności są osoby i organizacje zgłaszające kreatywne i jakże wyjątkowe pomysły. Pomysły, które z pewnością są odpowiedzią na potrzeby zbiorowe mieszkańców oraz przyczynią się do poprawy warunków życia w naszej Gminie.

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) w związku z §22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 28 października 2021 roku przeprowadzenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

IMG 7491W dniu 25.10.2021r. komisja odebrała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach”.
Na odcinku o długości 1,26 km wykonano podbudowę, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m oraz pobocza.
Wykonawcą prac była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, a całkowity koszt prac wyniósł: 386 127,75 zł, w tym dotacja: 50 000,00 zł pochodząca ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

                                     

Informacja o szkoleniu 1

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia pt. „Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”. Szkolenie odbędzie się w formie online 27 października br. o godz. 09:00.

CMENTARZ2021 poprawiony

Szanowni Państwo,

W związku ze świętem Wszystkich Świętych w dniach 31 października (niedziela)-1 listopada (poniedziałek) br. w godz. 6.00-15.00 wyłączone zostaną z ruchu pojazdów w Nasielsku następujące ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury. Wyłączenie ulic nie obejmuje:

IMG 0450W dniu 20 października br. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. ,,Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom" oraz laureatom konkursu na spot profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień”.

IMG 0407W dniu 18 października 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się próbna ewakuacja.

IMG 20211020 122753

20 października przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku – grupa Słoneczek – posadziły drzewa w ramach akcji „Książka za drzewo”. Organizatorem akcji, której celem jest promowanie zachowań ekologicznych i czytelnictwa wśród najmłodszych, jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Za posadzone drzewa grupa Słoneczek otrzymała książki, które pochodzą z prowadzonych przez fundację zbiórek.