IMG 6482

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół na terenie miasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku szkolnym 2022-2023”.

bezpłatny autobus na uroczystości Informujemy, że poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz mieszkańcy chcący uczestniczyć w 102. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu!

KomisjaNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 18 sierpnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 9:30. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

 

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Kondolencje
Ś.P. Czesława Żołnierzaka
 wieloletniego sołtysa sołectwa Chechnówka

Pan Czesław Żołnierzak pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji. Zapamiętamy Go jako osobę pełną zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej społeczności i troszczącą się o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan Czesław Żołnierzak zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców. Również my, jako samorząd zawsze mogliśmy liczyć na Pana Czesława podczas spraw ważnych dla gminy.

BorkowoSerdecznie zapraszamy Państwa już 20 sierpnia do Borkowa na uroczystości 102. rocznicy Bitwy nad Wkrą!

mapa objazdu

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina, iż w dniu 20 sierpnia 2022 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane ze 102. rocznicą bitwy nad Wkrą.

W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.30-19.30.

Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

mitingi plakatW imieniu stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team zapraszamy na bezpłatny cykl treningów biegowych, które poprowadzą profesjonalni trenerzy – Rafał i Krzysztof Szymborscy.

 logo_zmn_kolor.pngZapraszamy do badania. Ankieta będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii.

Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.