gDrodzy Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy Szkół i Przedszkoli oraz Rodzice!


Z okazji rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 🔔 życzymy Państwu, by wszystkie plany i przedsięwzięcia edukacyjne zostały zrealizowane, by rok ten był udany, spokojny, bezpieczny i pełen sukcesów.

 


Wszystkim Uczniom życzymy, by zdobywanie wiedzy było wspaniałą przygodą a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów i rozwijanie swoich talentów. Niech czas spędzony w szkole owocuje ciekawymi zajęciami w pełnej życzliwości atmosferze, dobrymi ocenami oraz trwałymi przyjaźniami.


Nauczycielom przekazujemy serdeczne pozdrowienia wyrażając nadzieję, że wytrwałość, cierpliwość i satysfakcja zawodowa będą z nimi na co dzień. Wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych życzymy spokojnej pracy, dającej satysfakcję oraz uznanie otoczenia.


Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy również wszystkim Rodzicom. Ich zaangażowanie w sprawy szkolne jest bezcenne. Liczymy na dobrą współpracę i pomoc w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Mamy nadzieję, że będzie wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć Państwa dzieci.


Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski