PF 18 R102 LAY SHP V1Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy społecznej składamy wyrazy uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę i zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie, pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. Dziękujemy Wam za wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję a także za wszelką pomoc i uśmiech, który dość często jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko jeszcze można w życiu zmienić.
Niech praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
oraz
                                                                  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku