unnamed"Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość, prawdziwa kultura nie znosi łańcuchów. Umysłu ludzkiego nie da się skrępować." ks. Jerzy Popiełuszko


Z okazji Dnia Działacza Kultury życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich zamierzeń i planów.

 

Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji. W świecie goniącym za materialnymi wartościami i namacalnymi osiągnięciami Wy wciąż poruszacie w ludziach to, co niewidoczne, pobudzając ich do myślenia, pokazując inne perspektywy. Wszystkiego najlepszego!

 

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki