zyczenia bozonarodzeniowe 20181Życzenia bożonarodzeniowe od Burmistrza Nasielska - Bogdana Ruszkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku - Jerzego Lubienieckiego.