Informujemy, iż Wojewoda Mazowiecki w dniu 21 grudnia 2018 r. wydał Zarządzenie Nr 951 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku. Termin tych wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 marca 2019 roku. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych związanych z tymi wyborami określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

Poniżej publikujemy ww. Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego. Jednocześnie publikujemy dwie informacje Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczące pierwszych czynności wyborczych wynikających z kalendarza wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 r., tj.:

- informację w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego,

- informację w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku.

 

 -Pobierz-Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

 -Pobierz-Informację Komisarza Wyborczego

 -Pobierz-Informacja Komisarza Wyborczego