55487960 1026441197556107 465042377157902336 n

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 240396W, czyli ul. Polnej w Nasielsku, od 1 kwietnia 2019 r.

Na drodze zgodnie z projektem inżyniera budownictwa drogowego zostało postawione wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz chodnik prowadzący do ul. Tuwima.

Ponadto od okolic Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęto pozimowe odświeżanie oznakowania poziomego zgodnie z corocznym harmonogramem.