Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Miasta Gdańsk, Pawła Adamowicz.

pdf22Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Nasielska