Drukuj

informacja1W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 6 lutego 2020r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na kolejną dwuletnią kadencję. Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie wybranych 5 osób, którzy będą współtworzyć skład w/w Rady. Członkowie Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie. Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się spośród zgłoszonych osób. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie jednego przedstawiciela- kandydata na członka Rady. Prosimy o zgłaszanie osób chętnych do pracy w Radzie (formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej) do dnia 6 lutego 2020r. do godz. 16.00 w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie na adres:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego