informacjaNa prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszczamy informację o seminarium szkoleniowym pod nazwą "Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie"

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2018 r., w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.


Seminarium przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby zawierające azbest na swoich obiektach.

Jednym z głównych założeń seminarium jest wskazanie użytkownikom obiektów z azbestem takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość względem marszałka województwa), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zainteresowani powinni przesłać na adres ; zgłoszenie zawierające: nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w seminarium. Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Rejestracja uczestników prowadzona jest do 14 września br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.

 pdf Program szkolenia
 pdf Klauzula informacyjna

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich