MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenia:

1. Mazurskie Agro Show w Ostródzie (szkolenie wyjazdowe)       10.02.2018      godz. 06.00      Parking przed UM w Nasielsku
2. Poprawa konkurencyjności gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem PROW 2014-2020.              19.02.2018      godz. 10.00 UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna
3. Chów bydła mięsnego szansą rozwoju gospodarstw rolnych. Ustawa o ochronie zwierząt.            28.02.2018      godz. 10.00UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna

Wykładowcy:   Pracownicy MODR Oddział Poświętne