asfW związku z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego,

 

ZAKAZUJE SIĘ:


„organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych”.


Zakaz dotyczy targowiska przy ul. Lipowej i targowiska przy ul. Tylnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie prowadził kontrole na ww. targowiskach a handlujący zwierzętami będą podlegali karom finansowym.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich