102636332 578817759440273 4596204859984450724 n

Maj był bardzo pracowity dla mieszkańców wsi Studzianki, którzy na czele z Panią sołtys Renatą Szpręgiel postanowili zadbać o estetykę obszaru wokół świetlicy wiejskiej.  Zakupione zostały m.in. drzewka, krzewy i trawy, które zostały nasadzone na działce, na której znajduje się budynek. Bez wątpienia ma to wpływ na walory wizualne wsi.

 Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanym z Urzędu Miejskiego środkom w ramach inicjatywy lokalnej.

Poniżej prezentujemy efekty pracy mieszkańców Studzianek.