Drukuj

safe image

Do 10 marca br. włącznie trwają prowadzone przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. konsultacje społeczne odnośnie projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”). W projekcie tego dokumentu znajdują się również planowane przebiegi przez teren Gminy Nasielsk linii kolejowych oraz drogowej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk o wzięcie udziału w tych konsultacjach. Bardzo ważne jest, aby jak największa liczba mieszkańców naszej Gminy mogła wypowiedzieć się w istotnej sprawie dotyczącej przyszłości Gminy Nasielsk. Liczy się każda uwaga i każdy wniosek zgłoszone przez każdego z mieszkańców.

Informacje dotyczące konsultacji oraz formularze do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl, niemniej jednak dla ułatwienia podajemy poniżej najważniejsze informacje.

Jak przygotować uwagi i wnioski?

Jak można składać uwagi i wnioski?

Formularze w wersji papierowej są dostępne w punkcie podawczym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. WAŻNE!!! Jeśli na mają Państwo możliwości przesłania wypełnionych formularzy w wersji papierowej, prosimy o ich przyniesienie i pozostawienie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku do piątku 6 marca br. – wszystkie te formularze prześlemy na adres CPK w poniedziałek 9 marca.

Zwracamy się również do Pań i Panów Sołtysów z ogromną prośbą o dotarcie do tych mieszkańców, którzy pozbawieni są możliwości dostępu do internetu i przekazanie informacji o potrzebie udziału w konsultacjach społecznych.