safe image

Do 10 marca br. włącznie trwają prowadzone przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. konsultacje społeczne odnośnie projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”). W projekcie tego dokumentu znajdują się również planowane przebiegi przez teren Gminy Nasielsk linii kolejowych oraz drogowej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk o wzięcie udziału w tych konsultacjach. Bardzo ważne jest, aby jak największa liczba mieszkańców naszej Gminy mogła wypowiedzieć się w istotnej sprawie dotyczącej przyszłości Gminy Nasielsk. Liczy się każda uwaga i każdy wniosek zgłoszone przez każdego z mieszkańców.

Informacje dotyczące konsultacji oraz formularze do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl, niemniej jednak dla ułatwienia podajemy poniżej najważniejsze informacje.

Jak przygotować uwagi i wnioski?

  • Przebiegu przez teren Gminy Nasielsk planowanych linii kolejowych (3 warianty) dotyczy arkusz 1arkusz 2.
  • Odnośnie przebiegu linii kolejowych przez teren Gminy Nasielsk, Burmistrz Nasielska jest przeciwko zaproponowanym w projekcie 3 wariantom nowego odcinka linii kolejowej nr 20, natomiast popiera modernizację istniejącej linii nr 9. (formularz Burmistrza Nasielska-linie kolejowe)
  • Przebiegu przez teren Gminy Nasielsk planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej dotyczy arkusz 4.

Jak można składać uwagi i wnioski?

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
    • za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: cpk.pl;
    • na adres e-mail: (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl);
  • w formie pisemnej na adres pocztowy CPK sp. z o.o.: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” (zalecane jest wykorzystanie formularza znajdującego się na stronie internetowej: cpk.pl);
  • bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie CPK sp. z o.o.) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza lub ustnie do protokołu.

Formularze w wersji papierowej są dostępne w punkcie podawczym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. WAŻNE!!! Jeśli na mają Państwo możliwości przesłania wypełnionych formularzy w wersji papierowej, prosimy o ich przyniesienie i pozostawienie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku do piątku 6 marca br. – wszystkie te formularze prześlemy na adres CPK w poniedziałek 9 marca.

Zwracamy się również do Pań i Panów Sołtysów z ogromną prośbą o dotarcie do tych mieszkańców, którzy pozbawieni są możliwości dostępu do internetu i przekazanie informacji o potrzebie udziału w konsultacjach społecznych.