komputer logoInformatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Znajomość obsługi komputera umożliwia poruszanie się we współczesnym świecie. Stąd też poziom opanowania wiedzy i umiejętności z tej dziedziny nabiera szczególnego znaczenia.

 

W roku szkolnym 2017/2018 priorytetami ministra edukacji są, m.in.: podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku od 10 lat jest organizatorem Gminnego Konkursu Informatycznego, którego celem jest rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką, zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce, stworzenie uczniom szkół podstawowych możliwości współzawodnictwa oraz rozwijanie informatycznych uzdolnień, wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.

 

 

Konkurs przebiegł dwuetapowo:

W I etapie – szkolnym, nauczyciel uczący zajęć komputerowych/ informatyki w danej szkole przeprowadził TEST KONKURSOWY wśród uczniów klas IV - VII. W wyniku eliminacji szkolnych utworzona została ośmioosobowa drużyna danej szkoły, która reprezentowała ją w etapie gminnym. 10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się finał Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem Burmistrza Nasielska.

 

 

W II etapie konkursu rywalizowało miedzy sobą 43 uczestników z 6 drużyn (8 - osobowe zespoły) ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy:

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich: Magdalena Romanowicz, Piotr Czarnecki, Julia Kamińska, Łukasz Matuszewski, Jakub Rzepkowski, Jakub Komornicki, Anna Borzyńska, Marcin Łuczak

Szkoła Podstawowa w Cieksynie: Julia Kucińska, Bartek Gerasik, Jowan Szczypek, Mateusz Kornatowski, Karina Sochocka, Adrian Jeziorski, Rafał Nowakowski, Łukasz Sztabnik

Szkoła Podstawowa w Dębinkach: Jakub Calak, Jan Miłoszewski, Igor Kulisiak, Oskar Leszczyński, Dominik Ciuchciński, Patrycja Komornicka, Karolina Masanowska, Alicja Kraśniewicz

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym: Dawid Przybysz, Maciej Pelkowski, Kuba Pasztelan, Paulina Załoga, Jakub Charzyński, Natalia Mikulska, Michał Żbikowski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku: Szymon Laskowski, Magdalena Tomaszyńska, Adam Laskowski, Zuzanna Rączka

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku: Jakub Kędziński, Szymon Kołodziejski, Julia Walesiak, Wojciech Mleczak, Mateusz Kosewski, Julia Frączkiewicz, Kuba Kowalski, Maciej Będowski

Poziom jak zwykle był wysoki i wyrównany.Testy wiedzy zarówno szkolny jak i gminny zawierał m.in. pytania dotyczące internetu, bezpieczeństwa w sieci, budowy komputera, uzależnienia od komputera oraz obsługi programów użytkowych. Niektóre zadania praktyczne wykonywane na komputerach dotyczyły profilaktyki uzależnień. Dzieci wykonywały w programie Paint plakaty zawierające hasło przewodnie „Alkoholowi – zdecydowane NIE”, plakat w edytorze tekstu Word „Wpływ alkoholu na organy człowieka”, wykorzystując listę wielopoziomową tworzyły dokument „Skutki nadmiernego spożycia alkoholu”, a także prezentacje multimedialne „Alkohol marnotrawcą życia”. Ponadto wykonywały obliczenia w MS Excel oraz przepisywały i formatowały tekst przy użyciu tabel.


W klasyfikacji indywidualnej wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach:


W kategorii klas czwartych najlepsi okazali się:
I miejsce – Piotr Czarnecki (SP Budy Siennickie) - 38 pkt.

II miejsce – Jakub Kędziński (SP nr 2 Nasielsk) - 38 pkt.

III miejsce – Szymon Laskowski (SP nr 1 Nasielsk)- 36 pkt.


W kategorii klas piątych najlepsi okazali się:
I miejsce – Oskar Leszczyński (SP Dębinki)- 39 pkt.

II miejsce – Igor Kulisiak (SP Dębinki) - 39 pkt.

III miejsce – Jowan Szczypek (SP Cieksyn)- 38 pkt.


W kategorii klas szóstych najlepsi okazali się:
I miejsce – Julia Frączkiewicz (SP nr 2 Nasielsk)- 41 pkt.

II miejsce – Dominik Ciuchciński (SP Dębinki) - 32 pkt.

III miejsce – Jakub Rzepkowski (SP Budy Siennickie)- 31 pkt.


W kategorii klas siódmych najlepsi okazali się:
I miejsce – Maciej Będowski (SP nr 2 Nasielsk)- 52,5 pkt.

II miejsce – Adam Laskowski (SP nr 1 Nasielsk) – 51,5 pkt.

III miejsce – Łukasz Sztabnik (SP Cieksyn)- 43 pkt.

Suma punktów uzyskanych przez uczestników danej szkoły stanowiła wynik drużyny.


Klasyfikacja drużynowa:


I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku – 292,5 pkt.

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich - 253 pkt.

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Cieksynie - 248 pkt.


Dwie szkoły nie brały udziału w klasyfikacji drużynowej, z powodu braku możliwości zgłoszenia pełnych drużyn.
W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów w klasyfikacji końcowej drużynowej i indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji brane były w pierwszej kolejności wyniki uzyskane za część praktyczną.Wszystkie szkoły nagrodzono pamiątkowymi statuetkami. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodki upominek, natomiast laureatów uhonorowano dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego.


Organizatorzy: p. Monika Paluszek, p. Agnieszka Sztabnik, p. Joanna Czyż, p. Mariusz Kraszewski