102870441 1360792750787615 7482095722715022571 oPoniżej publikujemy wytyczne przeciwepidemiczne Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Województwa Mazowieckiego dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wytyczne dla placów zabaw