informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły w załączniku:

Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Nasielska z dnia 03.06.2019r.