flaga urInformujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/18 Burmistrza Nasielska z dn. 27.07.2018r. powołany został Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu jest pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk w 100- lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie Honorowych Obywateli Nasielska.

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem mieszkańcy Gminy Nasielsk mogą zgłaszać propozycje osób, które ich zdaniem powinny znaleźć się wśród 100 zasłużonych Nasielszczan i zasługują na pośmiertne uhonorowanie. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres do dnia 28 września 2018r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku:

 

pdf - Pobierz Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Nasielska z dnia 27.07.2018 r. -