Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

PDF Icon -Pobierz-Wykaz nieruchomości