Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w zakładce Rejestry i Ewidencje, w Centralnej Ewidencji Umów w 2018 roku zostały błędnie wprowadzone dane dotyczące umowy o numerze 33/u/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawartej ze Stowarzyszeniem Artystyczno – Społecznym Skafander.

 Prawidłowa kwota dofinansowania na realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Wiejska Scena Kulturalne w Cieksynie wyniosła 20 000,00 zł brutto.

Pierwotnie podana była błędna kwota dofinansowania wynosząca 73 300,00 zł brutto. Zaistniała pomyłka mogła sugerować iż, ww. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne w kwocie zdecydowanie wyższej, niż prawidłowa wartość umowy, tj. 20 000,00 zł brutto.

Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę władze Stowarzyszenia Skafander. W załączeniu publikujemy skan pierwszej strony umowy.

 Z poważaniem

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

pdf -Pobierz- Skan umowy 33/u/19