Zapraszamy do zapoznania się z materiałem pn. „Współczesna wieś – film promocyjny”, zrealizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Film jest promocją obszarów wiejskich z Gminy Nasielsk mający za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach oraz podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Dodatkowo pozwala poznać szereg możliwości zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie naszej gminy.

Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy również do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl