informacja Dyrekcji Cieksyn

Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Cieksynie publikujemy informację o wolnych miejscach w oddziałach przedszkolnych.