Wifi4EU Voucher

Gmina Nasielska znalazł się w gronie 123 samorządów z Polski i blisko 1850 z Europy w  III naborze,  w którym Komisja Europejska przyznała granty na realizację działania pt. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych –WiFi4EU".  Na zakup sprzętu i uruchomienie bezprzewodowego Internetu w przestrzeni publicznej Gmina Nasielsk otrzyma 15 tysięcy euro. W przeciągu najbliższych 18 miesięcy na terenie gminy powstanie minimum 10 zewnętrznych bądź 15 wewnętrznych hotspotów publicznych.

Fundusze pochodzą z programu WiFi4EU, poprzez który Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do szybkiej sieci w miejscach użyteczności publicznej takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea. Program jest realizowany w sposób geograficznie zrównoważony, tak aby z bezprzewodowego Internetu mogli korzystać mieszkańcy i turyści miast i wsi w całej Unii Europejskiej.  Umowa na realizację zadania pomiędzy Gminą Nasielsk a  Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci ( na mocy uprawnień przekazanych przez KE ) została podpisana w listopadzie 2019 r. Budżet programu na lata 2018 – 2020 wynosi 120 mln euro.