000175Dzieci są ciekawe otaczającego je świata, a przy tym uwielbiają się dobrze bawić. Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Nasielska objął patronatem warsztaty w formie kabaretowej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach patronatu firma edukacyjna prowadząca warsztaty przyrodnicze „Wesoły Uniwersytet” udostępni wszystkim szkołom podstawowym i przedszkolom z terenu naszej gminy bezpłatne pomoce edukacyjne, które zostaną przekazane rodzicom:
- film „Wycieczka do niewidzialnego świata” przygotowany w formie kabaretu edukacyjnego dla dzieci
- grę planszową „Pokonaj złe bakterie i wirusy”

 

Dzięki udziale w projekcie nasze maluchy będą chętnie współpracowały nie tylko z nauczycielami, ale także z rodzicami (film można wielokrotnie odtwarzać w domach). Zadaniem projektu jest m.in. utrwalenie i zachęcenie do codziennego stosowania wskazówek profilaktyki antybakteryjnej i antywirusowej, w tym dotyczących odpowiedniej diety i zasad higieny. Dodatkowo mamy nadzieję, że projekt wzbudzi w dzieciach szacunek i podziw dla przyrody oraz przyczyni się do zwiększenia świadomości u dzieci, że w ich otoczeniu występują organizmy niewidoczne gołym okiem i mają one wpływ na ich zdrowie, a także środowisko.

Firma edukacyjna Wesoły Uniwersytet specjalizuje się w stosowaniu metody „Przez śmiech do wiedzy”, polegającej na wykorzystaniu kabaretu jako formy docierania do dzieci z wiedzą.

Projekt powstał we współpracy ze Starostą Nowodworskim oraz Burmistrzami i Wójtami powiatu nowodworskiego.