informacja1Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku publikujemy komunikat dotyczący zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z SUW Jackowo.  

Komunikat dotyczący zanieczyszczenia wody z SUW Jackowo